Protokoll Årsmøte 2019

Takk til alle som stilte på årsmøtet. Vi hadde et hyggelig og konstruktivt årsmøte. Noen av de sakene som ble diskutert var:
– Ny logo. Vi ønsker å designe en ny logo. Medlemmer oppfordres til å komme med forslag.
– Åpen dag i Juni. For å vise oss i lokalmiljøet og rekruttere flere medlemmer ønsker vi å holde en åpen dag 22. juni sammen med Strand Modellfly Klubb.

Se ellers vedlagt årsmøteprotokoll for mer informasjon