Superparken

Superparken på Tau skole blir for tiden brukt til innendørs droneracing.

Her har vi i vinterperioden ukentlige treninger på droneracing.

Inngang til Superparken er ned mot R13 (rød markering).
Parkering kan enten skje på parkeringsplassen mellom skolen og sykehjemmet, eller ved Strand videregående skole.

OBS! Satelittbildet er ikke oppdatert etter den nye skolen ble bygget. Det ser derfor ut som en byggeplass. Ikke la bildet lure dere.