Utsatt masseregistrering

Masseregistreringsløsning for modellflygere er enda ikke avklart. Det betyr i praksis at dere som er tilknyttet en modellflyflyklubb som er underlagt NLF trenger fortsatt ikke å registrere dere på Luftfarttilsynet.

Les mer her