Ryfylke Modellflyklubb slår seg sammen med Strand Modellfly Klubb

Årsmøtet vedtok å slå sammen Strand Modellfly Klubb med Ryfylke Modellflyklubb med øyeblikkelig virkning. Strand Modellfly Klubb blir offisielt lagt ned 1. juni 2021. Ryfylke Modellflyklubb overtar driften av flystripa på Kvam.

Vi håper at flest mulig av medlemmene fra Strand Modellfly Klubb ønsker å bli medlem hos oss.

Dersom du ønsker å bli medlem klikk her.

Årsmøte 2021

Årsmøtet avholdes onsdag 14.04.2021 kl. 1900.

Årsmøte 2021 blir avholdt digitalt. Send oss en e-post på mail@firstaid.no dersom du ønsker å delta. Det er kun medlemmer som kan delta. Du kan sende oss en e-post frem til møtestart.

Nedenfor finner du saksliste og andre dokumenter til årsmøtet.

Oppdatert 19.04.2021
Årsmøtet for 2021 er gjennomført. Nedenfor finner du protokollen.

Nye droneregler

Fra 1. januar 2021 kom det nye droneregler. Hovedpunktene er som følger:

– Modellfly blir nå regnet som drone
– Det er nye kategorier på droner
– Hovedregelen er at alle må registrere seg og merke alle fly/droner med ID
– De som er medlemmer av en modellflyklubb knyttet til Norges Luftsportsforbund (f.eks. Ryfylke Modellfly Klubb) flyr i Spesifikk kategori og trenger ikke å ta nettkurs.
– Alle er pålagt å ha en ansvarsforsikring. Forsikring inngår i medlemskontingenten

Dette er bare hovedpunktene i endringene. Det er også forbehold i noen av disse hovedpunktene. Sett deg mer inn i de nye reglene her:

Informasjon fra NLF

Informasjon fra Luftfartstilsynet

Protokoll Årsmøte 2019

Takk til alle som stilte på årsmøtet. Vi hadde et hyggelig og konstruktivt årsmøte. Noen av de sakene som ble diskutert var:
– Ny logo. Vi ønsker å designe en ny logo. Medlemmer oppfordres til å komme med forslag.
– Åpen dag i Juni. For å vise oss i lokalmiljøet og rekruttere flere medlemmer ønsker vi å holde en åpen dag 22. juni sammen med Strand Modellfly Klubb.

Se ellers vedlagt årsmøteprotokoll for mer informasjon


Ny nettside

Grunnet overgang til ny server har vi startet arbeidet med en ny nettside. Beklageligvis har vi ikke klart å få med oss innholdet fra den gamle nettsiden. Vi må derfor starte med å bygge en ny nettside helt fra bunnen av.

Vi håper derfor at vi sakte men sikkert klarer å få opp en god nettside.
Takk for tålmodigheten.