Årsmøte 2015

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 (Tau Aktivitetshus 26.03.15, kl.19:00 – 21:00): 

Saklisten var som følger 
1. Godkjenning av innkalling og sakliste 
2. Valg av møtedirigent 
3. Valg av referent 
4. Årsmelding 
5. Regnskap 
6. Kontigent 
7. Valg 

Sak 1: Innkalling og sakliste ble godkjent. 
Sak 2: Arvid V. ble valgt som møteleder og referent. 
Sak 4: Ingen kommentarer til årsmeldingen. 
Sak 5: Regnskapet ble fremlagt. 
Sak 6: Kontingenten forblir uendret, kr. 20,- 
Sak 7: Valg 
Klubbens styre, samt andre verv ble fordelt som følger: 

Leder: Hans Einar Steinsland 
Nestleder/kasserer: Arvid Vastveit 
Styremedlem:  Ronny Fjelde 
Varamedlem: Morten Høie

Valgkomite: 

Leder: Bjørn Kåre Gausland 
Medlem 1: Roald Stenvik 
Medlem 2: Karl Morten Aase 
Varamedlem: Anders Gausland 

Revisorer: 

Revisor 1: Roald Stenvik 
Revisor 2: Morten Tønnesen 

Det var 6 stk. personer som møtte på årsmøtet.