Årsmelding og regnskap 2014

Medlemmer:

På ny opplever vi positiv utvikling i medlemstallet og i forkant av årsmøtet er status 74 registrerte medlemmer, – av disse er 9 nye etter nyttår. Våre medlemmer representerer alle landsdeler, men med størst andel fra regionen Ryfylke med Stavanger.

Aktivitet:

Noen dukket også i fjor opp på resultatlister fra stevner og konkurranser, og det er fine ambassadører for klubben. Lite stevneaktivitet lokalt, men en var på Jet treff i Evje og det var visstnok topp. Ellers er det lite nytt å rapportere med hensyn til aktivitet (lokalt).

Økonomi:

Overskudd i fjor var på 2208 kroner noe som gir en kassabeholdning på 11398 kroner. Inntektene bestod i sin helhet refusjon av kontingent og på utgiftssiden så er det kun domeneavgift.