Årsmelding og regnskap 2012

Medlemmer:

Antall medlemmer i klubben ligger rundt 50 og ved årskifte 12/13 var det 6 medlemmer som ikke hadde betalt kontingent og følgelig ble strøket fra våre lister. Imidlertid har vi fått 12 nye innmeldinger i løpet av de første to månedene av 2013 så utviklingen er positiv. Som før er medlemsmassen spredt rundt om i hele landet, men vi registrerer at det er mindre grupper i ulike landsdeler.

Aktivitet:

Har ikke sett noen som representerer Ryfylke på resultatlister fra stevner eller treff, så de fleste flyr for hobbyen og fornøyelsens skyld, kan det virke som. I Ryfylke regionen har det vært en heller rolig sesong, – preget av relativt dårlig flyvær i sommerhalvåret. I vinterhalvåret ble det kun en økt i innendørs hall grunnet stor pågang fra alle lag og organisasjoner om leie av hallen. Kapasiteten på slike fasiliteter er sprengt i vårt distrikt. En kald ettervinter har imidlertid gitt oss noen fine dager på isen.

Regnskap:

Ikke de store inntektene, men lave utgifter gjør at klubben gikk med 630 kr i overskudd i fjor. Kassabeholdningen er nå pålydende 8010 kr.

Styret ønsker gamle og nye medlemmer lykke til med vår felles hobby. Husk å opptre disiplinert og sikkert på flyfeltet, – bruk den nye «Modellflyhåndboken» (kommer snart) som rettesnor!

For styret

Arvid Vastveit

Legg igjen en kommentar