Årsmelding og regnskap 2010

Medlemsutviklingen viser tegn til utflating, – d.v.s. at antall medlemmer stabiliserer seg rundt 60. Nye kommer til og noen slutter, – slik vil det alltid være. Dessverre hadde vi også et frafall som følge av dødsfall. Noe som kanskje ikke så mange var klar over var at modellflyseksjonens leder gjennom mange år, Terje Martinsen også var støttemedlem hos oss. Det var et trist budskap da vi fikk vite at Terje var gått bort.
Flyaktiviteten hos de fleste ligger vel på det vi kan kalle hobby plan, – som mosjonister for å bruke idretts terminologi. I Ryfylke distriktet hadde vi en kald og flott vinter i fjor, noe som ga fine flyforhold på islagte vann. Det ble således fløyet en god del motorfly i den tiden. Slutten av året var også kald og det ble en ny runde med flyging på is. Ellers er det rapportert om sporadisk aktivitet med alt fra motorfly, seilfly og elektro til sjøflyging. Innendørs flyging pågår vinterstid i Tau Aktivitetshus i samarbeid med Strand MFK. Her var oppslutningen dårlig i den perioden vi hadde is utendørs, men det er tegn på økt aktivitet den siste tiden.
Angående modellflyanlegg i Hjelmeland kommune, så er det lite nytt her. Kommuneplanen ble ikke godkjent av fylkesmannen og det må derfor gås nye runder her.
Regnskapsmessig så gir medlemskontingenten i år som i fjor et tilskudd til klubbkassen på kr. 1100,-. Utgifter til domene og web + div. gebyrer gir et samlet resultat kun kr. 49,- , men det dekker webhotell ut neste år (2011). Kassabeholdning pr. dags dato er kr. 6668,-
Styret i RMFK ønsker medlemmene våre lykke til i året som kommer. Fly pent og sikkert!
For styret: Arvid Vastveit

Legg igjen en kommentar