Årsmelding og regnskap 2009

For å starte med medlemsutviklingen så er den fremdeles positiv. Ved utgangen av året var vi 58 registrerte medlemmer og det kommer stadig inn nye. Som tidligere så kommer det nye medlemmer fra hele landet, – en titt på medlemslisten forteller om stor geografisk spredning.

Når det gjelder aktiviteten så er det litt vanskelig å få oversikt over hva våre medlemmer driver med rundt om i landet, men det virker som de fleste er det vi kan kalle hobby piloter. Jeg har ikke sett noen fra Ryfylke MFK  figurere på noen resultatlister fra stevner eller mesterskap, men det kan selvsagt være at noen har ambisjoner om å prøve seg i konkurranser. Lokalt er trenden med større modeller påfallende. Store akromodeller med bensinmotor og såkalte «warbirds» blir stadig mer populært.

Det har tidligere vært nevnt planer om modellflyanlegg i regi av en privat utbygger på et definert område i utkanten av Hjelmeland. Forslag og kommentarer til reguleringsplan for området er nå levert til kommuneadministrasjonen, så får tiden vise om dette er noe som lar seg realisere. I alle tilfeller så snakker vi om år før dette kan stå ferdig.

Regnskapsmessig så gir medlemskontingenten i år et tilskudd til klubbkassen på kr. 1100,- Vi fikk overført såkalte LAM-09 midler fra NIF/Olympiatoppen – kr.1000,- og med fratrekk av utgifter til domene og div. gebyrer så viser regnskapet et overskudd på kr. 1763, -. Kassabeholdning pr. 1/1-10 er kr. 6619,-

Styret i RMFK ønsker medlemmene våre lykke til i året som kommer. Fly pent og sikkert!

For styret: Arvid Vastveit

Legg igjen en kommentar