Årsmøte 2010

Årsmøte avholdes i Tau Aktivitetshus 17. mars kl. 19:00
Saklisten er som følger:

Godkjenning av sakliste og valg av møteleder og referent.

1. Årsmelding

2. Regnskap

3. Valg

4. Diverse (saker som blir fremmet av medlemmer)

Medlemmer oppfordres til å medbringe nye prosjekter, nye teknologiske duppeditter og annet som kan være av interesse for modellflyinteresserte.

Vel møtt!

Hilsen styret v/ Arvid Vastveit

 

Legg igjen en kommentar