Årsmelding 2007

Årsmelding og regnskap for 2007

Ett nytt år er unnagjort og vi registrerer at Ryfylke Modellfly Klubb er kommet for å bli. Medlemstallet har holdt seg stabilt det siste året, – noen har falt fra og nye kommet til. Ved årsskifte hadde vi rundt 40 registrerte medlemmer, men siden den tid har vi fått 6 nyregistreringer, slik at vi snart vil runde 50!

På vårparten arrangerte NLF instruktørkurs i Stavanger. Tom Brien var en engasjert og dyktig kursleder og samtlige som stillte for Ryfylke var fornøyd med opplegget. Hans Einar, Ronny og Arvid har nå status som instruktør klasse 1. Av ulike årsaker så har vi ikke fått startet opplæring av nye piloter etter NLF sitt program, men vi håper at dette skal komme i gang i løpet av året.

Medlemmene i Ryfylke regionen, fortrinnsvis fra kommunene Strand og Hjelmeland har hatt nok en aktiv sesong. En våt sommer satte nok en liten demper på utendørs aktiviteten, men til gjengjeld har vi fått flydd mye innendørs både før og etter sommeren. Vi har fått låne Tau Aktivitetshus stort sett hver søndag fra 15:00 til 19:00, – en hall med håndballbane mål og godt egnet for innendørs flyging. Vi har heller ikke fått rapporter om alvorlige hendelser eller uhell med personskader, hverken i vårt distrikt eller fra medlemmer andre steder i landet. Vi konkluderer derfor med at vi har hatt nok et år med sikker flyging.

Ett privat firma jobber for tiden med planer om en aktivitetspark i Hjelmeland kommune, – en park som er planlagt å inneholde en modellflystripe. Vi har en representant med i planleggingen, men det er enda litt for tidlig å si noe konkret om når og hvor dette vil kunne bli realisert. Men vi er optimister.

Regnskapsmessig, så hadde klubben ett overskudd i 2007 på ca. kr. 1450,-  Ved årsskifte har vi derfor 4117 kr på kontoen.

For styret

Arvid Vastveit (kasserer/ nestleder)

Legg igjen en kommentar