Årsmøte i Hj. Idrettsråd

Årsmøte i Hjelmeland Idrettsråd


Det var årsmøte i Hjelmeland Idrettsråd i uka som var. Fra oss møtte Hans Einar Steinsland. Blant sakene var det to forslag på finansiering av rådet. Det ene var kr.5,- / medlem det andre var via kommunale bevilgninger/fordeling. Vårt syn var at en ønsket finansiering via kommunal bevilgning. kr.5,-/medlem (som er 25% av vår kontingent ) vil slå uretferdig ut siden vår kontingent er så lav. Det ble vedtatt fellesmodellen via kommunen. Ellers var det ikke så mye av interesse for oss på møtet.

Hans Einar Steinsland

Legg igjen en kommentar