Årsmøte 2016

Årsmøte 2016

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2016

Årsmøtet ble avholdt den 20. februar 2017 kl 17:30-18:30 i Vaulali Trailklubb sitt lokale i Nordmarka, Fiskåvegen 265, 4120 Tau.

Saklisten var som følger:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møtedirigent
3. Valg av referent
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Kontigent
7. Valg

Sak 1: Innkalling og sakliste ble godkjent.
Sak 2: Hans Einar Steinsland ble valgt som møteleder og referent.
Sak 4: Ingen kommentarer til årsmeldingen.
Sak 5: Regnskapet ble fremlagt.
Sak 6: Kontingenten forblir uendret, kr. 20,-
Sak 7: Valg :
Klubbens styre, samt andre verv ble fordelt som følger:

Leder: Bjørn Kåre Gausland
Nestleder: Roald Stenvik
Kasserer: Ronny Fjelde
Varamedlem: Morten Høie

Valgkomite:
Leder: Roger Gjerde
Medlem: Karl Morten Aase
Varamedlem: Anders Gausland

Revisorer:
Revisor 1: Nils Reinert Grødem
Revisor 2: Arvid Bruntveit

Det var 5 stk. personer som møtte på årsmøtet.