Årsmelding og regnskap 2016

Årsmelding og regnskap 2016

Medlemmer:
Medlemstallet i forkant av årsmøtet er 66 registrerte medlemmer, – en reduksjon på 1 medlem siden i fjor på samme tid. Våre medlemmer representerer alle landsdeler.

Aktivitet:
Oppdatert lisensoversikt viser at en del av våre medlemmer har benyttet sjansen til å
skaffe seg lisens for ulike modelltyper, samt instruktørbevis. Lokalt er det mest aktivitet knyttet til flyplassen som disponeres av Strand Modellfly Klubb, – mange er medlemmer begge steder.

Økonomi:
Overskudd i fjor var på 890 kroner noe som gir en kassabeholdning på 13.634 kroner. Inntektene bestod i sin helhet refusjon av kontingent og utgiftene var null.