Ekstraordinært årsmøte 2016

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 25.04.2016 i lokalene til Vaulali Trailklubb i Nordmarka Tau kl.17:30 – 19:30 

Årsak til ekstraordinært Årsmøte:
I og med at Arvid Vastveit var så sentral i driften av klubben og hans bortgang, er vi nødt til å ha en gjennomgang av hvordan vi skal organisere klubben videre. Årsmøtet skal derfor gjennomgå styresammensetningen på ny og blant annet diskutere fordeling av oppgaver.

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møtedirigent
3. Valg av referent
4. Skal klubben drives videre eller avvikles?
5. Hvis Ja på  sak 4. Valg/styrets sammensetning.

 
Sak 1: Innkalling og sakliste ble godkjent.
Sak 2: Ronny Fjelde ble valgt som møteleder
Sak 3: 
Hans Einar Steinsland ble valgt som referent. 
Sak 4: Etter en gjennomgang over hvilke personer klubben har til rådighet for å utføre de nødvendige oppgavene ble det bestemt at klubben skulle bestå og drives videre.
Sak 5: Klubbens styre, samt andre verv ble valgt og er som følger: 

Leder: Hans Einar Steinsland
Nestleder:  Roald Stenvik
Kasserer:  Ronny Fjelde 
Varamedlem: Morten Høie

Valgkomite:
Leder: Bjørn Kåre Gausland 
Medlem: Karl Morten Aase 
Varamedlem: Anders Gausland 

Revisorer: 
Revisor 1: Nils Reinert Grødem
Revisor 2: Morten Tønnesen 

Det var 6 stk. personer som møtte på årsmøtet.