Årsmelding 2006

Årsmelding og regnskap for 2006

——————————————————————————–

En kortfattet årsrapport og regnskap fra året som gikk.

Første driftsår er tilbakelagt for Ryfylke Modellflyklubb. Etter en litt treg start med å verve nok medlemmer til å søke medlemskap i NLF, så tok det plutselig av. Ved årskiftet 06/07 var medlemstallet rundt 40 stk! Vi fikk god drahjelp av sentrale personer i modellflyseksjonen (takk Terje), og ellers positiv mottakelse fra modellflygere over hele landet, som først og fremst savner ett rimelig alternativ til å bli medlem av NLF/ Modellflyseksjonen.

Flyaktiviteten i distriktet vårt (Ryfylke) sammenfaller mye med aktiviteten i naboklubben Strand MFK (ikke NLF klubb). Mange er medlemmer begge plasser, og det flys mye helikopter og en del seilfly på hang, samt motorfly. Nytt av året er at vi fikk leie en idrettshall på søndagene, mye takket være vår tilknyttning til Idrettsforbundet. Her har aktiviteten vært jevnt stigende, ett naturlig samlingsted ved ukeslutt! Jeg antar at våre medlemmer rundt om i andre landsdeler er minst like aktive som oss. Målet for kommende sesong er å fly mer enn i fjor, men minst like sikkert!

Web: Vår internettside er nylig opdatert med en egen nyhets spalte, – her vil det meste som dreier seg om klubben bli presentert. Forumet har vi lagt ned p.g.a. lite bruk, samt mye useriøse medlemsregistreringer.

Vi er 3 stykker som skal på instruktørkurs, ett tilbud fra NLF som vi setter stor pris på. Håper dette skal bidra til at vi kan være med å rekruttere enda flere medlemmer til klubben, samt gi de en god skole.

Regnskap:

Ingen store bevegelser på RMFK sin konto. Vi fikk starttilskudd fra Hjelmeland kommune på kr. 2000,- og sammen med kontigentrefusjon fra forbundet, viser saldoen ved årskiftet kr. 2669,-

For styret: Arvid Vastveit (nestleder/ kasserer)

Legg igjen en kommentar