Årsmelding og regnskap 2015

Årsmelding og regnskap 2015

Medlemmer:
Medlemstallet i forkant av årsmøtet er 67 registrerte medlemmer, – en reduksjon på 7 medlemmer siden i fjor på samme tid. Våre medlemmer representerer alle landsdeler.

Aktivitet:
Oppdatert lisensoversikt viser at en del av våre medlemmer har benyttet sjansen til å
skaffe seg lisens for ulike modelltyper, samt instruktørbevis. Ellers så dukker det opp noen
navn fra klubbmedlemmer på deltager lister fra stevner og konkurranser rundt om og disse representerer klubben på en fin måte. Lokalt er det mest aktivitet knyttet til flyplassen som disponeres av Strand Modellfly Klubb, – mange er medlemmer begge steder.

Økonomi:
Overskudd i fjor var på 1345 kroner noe som gir en kassabeholdning på 12744 kroner. Inntektene bestod i sin helhet refusjon av kontingent og utgiftene var null.