Hjem

Ryfylke Modellfly Klubb skal gi ett tilbud til alle som ønsker å stå tilsluttet NLF og modellflyseksjonen, uten at en dermed må betale mye i tillegg til selve forbundskontigenten. Sistnevnte er i dag (2011) ca. kr. 570, –  Ryfylke Modellflyklubb ble formelt stiftet 16.10.2005 og klubbkontigenten ble da fastsatt til kr.20,- som fremdeles er gjeldende. Dette skal i første omgang dekke utgifter til web hosting ol. Klubben er hjemmehørende i Hjelmeland kommune, og søker primært medlemmer fra Ryfylke, – men ønsker også velkommen medlemmer fra andre deler av landet, – i mangel på tilbud der en bor, – eller som støtte/ side medlem. Vi har pr. 1.2.2013 50 registrerte medlemmer fra hele landet, – sjekk medlemslisten så finner du kanskje noen du kjenner fra nærmiljøet. Noen av disse har også instruktørbevis og vil være behjelpelig ved opplæring, – sjekk «lisens oversikt» under «Medlemmer» menyen i venstre marg.

Klubbens primære oppgave er å bidra til at modellflyging kan utøves i organiserte former, og på en sikker og forsvarlig måte.  

Ryfylke Modellfly Klubb har vært medlem av modellflyseksjonen i Norges Luftsportsforbund(NLF) siden 2006.

Som medlem i en modellflyklubb i NIF/NLF får du:
Modellfly Informasjon, seksjonens eget blad som handler bare om modellfly.
Inneholder alt fra friflukt til helikopter. 6 nummer per år med minimum 48 sider per nummer.
• Tilgang på informasjon om modellflyaktiviteter i Norge og utlandet.
• Mulighet for å representere Norge i internasjonale konkurranser og mesterskap.
• En omfattende forsikring, bl.a. ansvarsforsikring på kroner 10 millioner som dekker alt fra hobbyflyging til konkurranser.
• Hjelp og ryggdekning dersom du skulle trenge det

Klubben får i tillegg
• Føring av klubbens medlemsregister. Innkreving av kontingent.
• Tilgang til idrettens omfattende kompetansebase og utdanningssystem.
• Tilgang til idrettens anlegg pålik linje med andre idrettslag.
• Rettigheter til støtteordninger for idretten på kommunalt og fylkesnivå.

Flere opplysninger om modellflyseksjonen og NLF finner du her !

NYE RETNINGSLINJER FOR MODELLFLYGING GJELDENDE FRA  1.MAI 2013

Kort oppsummert:

– Alle NLF-tilsluttede modellflyklubber må innføre dette
sikkerhetssystemet

– Krav om A-bevis for alle piloter som har modeller over
7 kg startvekt

– Krav om flygebevis B for å fly modeller over 30 kg og
turbinmodeller

– Webskjema for registrering av modeller over 30 kg

– Webskjema for rapportering av hendelser og ulykker